Cercetări - ConferinȚe

Universitatea Tehnică din Creta, Institutul Tehnic de Educație, Institutul de Plante Tropicale și Copaci de Măslini din Hania, Institutul Agronomic Mediteran din Hania ( MAICH), Academia Ortodoxă din Kolymbari, Fundația Sfânta Sofia, Centrul de Arhitectură Mediterană, Centrul Intelectual din Hania precum și alte instituții, efectuează cercetări la un nivel înalt și organizează prezentări interesante, seminare și convenții internaționale.

În afară de sălile pentru convenții ce există în instituțiile menționate, multe prezentări și convenții internaționale au loc în sălile din hotelurile de clasa intâi cu ajutorul personalului calificat.